CV Oluştur

Adınız *
Soyadınız *
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Cinsiyet
Kadın Erkek
Medeni Durum
Bekar Evli
Ehliyet Sınıfı
Meslek / Ünvan *
e-posta Adresiniz *
Şifre *
Ev Telefonu
Cep Telefonu *
Adresiniz *
Eğitim Durumu *
Yabancı Dil*
Yabancı Dil Ekle
İş Tecrübeleri
Sertifikalar *
Referanslar*

Dikkat!
CV Oluşturma formunu doldurarak "CV Oluştur" butonuna basmakla; site Hizmet sözleşmesini ve Kişisel Veri İşleme Politikasını kabul etmiş olursunuz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; adım soyadım, ikâmet adresim, telefon numaralarım, iş deneyimlerim, mezun olduğum eğitim kurumları, doğum yerim ve doğum tarihim de dahil olmak üzere gerek online ortam vasıtasıyla, gerek yazılı olarak, gerekse form doldurmak suretiyle kurumunuza ibraz ettiğim özgeçmişimle ilgili her türlü bilginin “kişisel veri” teşkil ettiğinin bilincindeyim. Kişisel bilgilerimin/verilerimin KVKK’da açıklandığı çerçevede; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesine, KVKK’da sayılan şekillerde işlenmesine, yurt içindeki veya yurt dışındaki ana ortak, bağlı ortaklık, iştirak ve temsilcilikleriniz de dahil gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasına ve veriler üzerinde her türlü işlemin gerçekleştirilmesine açıkça rızam ve muvafakatım vardır.